Kişisel Verileri Koruma Kurumu, VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunan şirketler için son kayıt tarihlerini şu şekilde belirlemiştir;

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.09.2019,

– Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.09.2019,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.03.2020 ,

– Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için 30.06.2020 son tarihlerdir.

Ancak tekrar hatırlatmakta fayda var, şirketlerin tek yükümlülüğü VERBİS ile bitmiyor!