Anonim Şirketler ve Yapı Kooperatiflerinde Zorunlu Avukatlık

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrası “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” hükmüne yer vermiştir. TÜM ANONİM ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDADIR? Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere göre; - Esas sermayesi 250.000,00 TL ve üzeri olan anonim şirketler, - Üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri Sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Limited Şirketlerde, şahıs şirketlerinde, kolektif şirketlerde ve komandit şirketlerde ise böyle bir zorunluluk olmamakla beraber, iş dünyasında önemli bir yer edinmek isteyen her şirketin yasal bir danışmandan faydalanması hayati önem arz etmektedir. AVUKAT BULUNDURMAMANIN YAPTIRIMI NEDİR? Avukatlık Kanunu madde 35’e göre avukat bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşlara, ‘’ Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.’’ Avukat bulundurması zorunlu olup da avukat bulundurmayan şirketlere 2021 yılı için; 2021 yılı için brüt asgari ücret (3.577,50 TL) x2 = 7.155 TL (bu tutar avukatsız çalışılan her bir ay için verilecek cezadır) ANONİM ŞİRKETLERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÜCRETİ Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2021 yılı için; Anonim Şirketler için; 3.405,00 TL Yapı Kooperatifleri için; 2.270,00 TL Olarak belirlenmiştir. Şirketiniz için ihtiyaç duyduğunuz profesyonel danışmanlık hizmeti için bizlere iletişim kısmındaki telefon numarasından ve info@demircioztok.av.tr mail adresinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Read more
Anonim Şirketler ve Yapı Kooperatiflerinde  Zorunlu Avukatlık
Diş Klinikleri ve Diğer Sağlık Kuruluşlarının Kişisel Veri Mevzuatına Uyum Zorunluluğu

Diş Klinikleri ve Diğer Sağlık Kuruluşlarının Kişisel Veri Mevzuatına Uyum Zorunluluğu

Hekimler, diş hekimleri ve sağlık kuruluşları, çalışanları ve hastalarının özel nitelikli kişisel verilerini işlemeleri sebebiyle veri sorumlusudur. Özel nitelikli kişisel veriler; hastaların kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, adres, mail, telefon gibi iletişim bilgileri, tedavi süreçlerinde edinilen kişisel sağlık bilgileri, röntgenler, tedavi öncesi ve tedavi sonrası fotoğrafları vs gibi kayıt sistemlerinde mevcut olan verilerdir. Bu bağlamda, diş hekimleri ve hekimlerin muayenehane ve poliklinik merkezlerinde bu kişisel bilgilerin korunması için bir sorumlu tayin etmeleri ve bu sorumluyu 31.03.2021 tarihine kadar Verbis sistemine kaydetmeleri gerekmektedir. Demirci Öztok olarak daha önce birçok sağlık kuruluşunun Kişisel Veri uyum sürecini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tüm sorularınız için iletişim kısmındaki telefon numaralarımızdan ve info@demircioztok.av.tr mail adresimizden bilgi alabilirsiniz.

Read more

Anmeldeschluss für VERBIS

Die Türkische Datenschutzbehörde hat die Frist für die Unternehmen, die verpflichtet sind, VERBIS zu registrieren, wie folgt festgesetzt; -30.09.2019 für Datenkontroller für reale und juristische Personen mit einer jährlichen Mitarbeiterzahl von mehr als 50 oder einem jährlichen Finanzsaldo von mehr als 25 Millionen TL, -30.09.2019, für im Ausland ansässige Datenkontroller für natürliche und juristische Personen - 31.03.2020 für Datenkontroller für natürliche und juristische Personen, deren Haupttätigkeit in der Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten besteht, die weniger als 50 Mitarbeiter pro Jahr beschäftigen und weniger als 25 Millionen TL Jahresbilanzen aufweisen, - 30.06.2020 ist die Frist für die öffentliche Behörden. Es sei jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass die alleinige Verpflichtung der Unternehmen nicht bei VERBIS endet!

Read more
Anmeldeschluss für VERBIS